İletişim : info[at]doruk.com
TÜRKİYE VE TÜM DÜNYA DAN EN SICAK GELİŞMELER ve EN GÜNCEL OLAYLARDAN HABERSİZ KALMAYIN !

Gündemdeki ilginç ve dikkat çekici pek çok olayın tamamen gerçek ve objektif şekillerde sunulmasına haber diyebiliriz. Haberin konusu herhangi bir olay yada bilgidir.Ancak tam anlamıyla habere konu olan olay yada bilginin gerçeğe uygun bir şekilde insanlara aktarılması da önemlidir.

Bunun için haber yazarı kesinlikle haberine subjektif düşünceleri konu etmemelidir. Yani haber tam bir tarafsızlık ile oluşturulmalıdır. Haber yorumcuları yada haber yazarları bu noktada kendi değerlerinden tamamen sıyrılmalıdırlar.Bu sebeple haber yazma yöntemlerinin oldukça zor koşulları ve katı kuralları vardır.


HABERDE OLMASI GEREKENLER

Haberin yeni ve güncel olması gereklidir ve karşı tarafa kolay iletilebilmelidir.Habere konu olan olay ilgi çekici olmakla beraber önemli de olmalıdır.Haber kısa ve en sade şekilde olmalıdır.

Haber de 5N 1K kuralı atlanmamalıdır.

Kim ? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden ? Ne ?

Haberleri hazırlanış ve oluşturulmalarına göre 5 gruba ayırabiliriz ...HABER ÇEŞİTLERİ

  • Olay Haber

Tamamen topluma yönelik ve insanların ilgisini çekecek bir olay ile ilgili bilgilerin haberci ustalığı ile objektif bir dilde aktarılarılmasıdır. Olay haberlerin konusu gündemdeki önemli gelişmelerin yanısıra varolan ve planlanmış etkinliklerde olabilir.Örneğin; 2010 yılına ait olayların tahmin edilmesine ilişkin veya var olan su sıkıntısı nın olumsuz etkilerini konu alan bir haberin konusu olayı merkez aldığı için OLAY HABERDİR.

  • Araştırma Haber

Aslında araştırma ; haber oluşturmada kullanılan en yaygın yöntemdir.Ve tüm haber çeşitleri için geçerlilik gösterir. Ancak adından anlaşılacağı gibi bu tarz haberler diğerlerine göre daha fazla detay içermekte ve daha fazla araştırmaya konu olabilmektedir. Bu sebeple tam bir konsantre ve yoğun emek gerektirmektedir.Araştırma haberleri genelde herkes tarafından bilinmeyen olayda gizli kalmış gerçekleri ve belgeleri esas alan bir haberdir.Detaylı ve uzun içerikli bu tip haberler belgelere dayandırılmaktadır.
Örnek; bir suç teşkil eden belgeler...

  • Derleme Haber

Farklı zaman dilimlerinde meydana gelmiş pekçok değişik olayı farklı haber kaynaklarına dayandırarak özgün bir şekilde derleme ve toparlama ile oluşturulan haber çeşididir.
Örneğin; eğitim sisteminde dünden bugüne meydana gelen pek çok gelişmeyi derleyerek haber şekline dönüştürmek..

  • Öykü Haber

Öykü haberde önemli olan unsur olayların dramatik ve öykü şeklinde farklı bir ifadeyle bir hikaye anlatımı tadında okuyucuya verilmesidir.Önemli unsur dramatize edilerek hikaye şeklinde haberleştirilmesidir.

  • Bilgi Haber

Aklınıza gelebilecek her türlü bilgiye ait farklı sunumlar taşıyan haberlere bilgi haber denir.

Örnek; spor haberleri, sağlık, eğitim haberi, bilişim haber...

NASIL HABER YAZILIR ?

Haber yazarları olayı yada konu ile ilgili bilgi oluyucuyu sıkmadan günlük yaşamdaki sadelikte ve samimiyette anlatabilirler Ancak profesyonellik gereği metin yazarları elbette haberin yapısına sadık kalmalıdırlar.
Haberin ilk cümlesi kesinlikle giriş olmamalıdır.Olayın en dikkat çeken kısmı haberin giriş bölümü olmalıdır. Haber yazarı eğer metni için alıntı kullanıyorsa bunu kesinlikle okuyucuya farkettirmemelidir. Kısa sade ve anlaşılır cümleler ile haberi anlatmak en sağlıklı yöntemdir.Kişiler bir haberde pek fazla teknşk yada bilmediklere tehrimlerden hoşlanmazlar. Konuşma dili ve anlaşılırlık başarılı haber yazmanın başlıca prensipleridir.

Türkiye ve Tüm Dünya dan En Güncel Haberler | Haber.Com.Tr